COUFALÍK, Martin. Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66517. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Simona Fialová.
Uložit do Citace PRO