HUSAR, Tomáš. Návrh pracoviště pro obráběcí aplikace s robotem KUKA [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66597. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO