SCHWARZENEGGER, Rafael. Matematické modely spolehlivosti v technické praxi [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO