KREJSA, Petr. Tepelné čerpadlo vzduch - voda [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66666. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO