ZAPLETALOVÁ, Martina. Výroba bezešvých kruhů technologií radiálně-axiálního válcování [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66678. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kamil Podaný.
Uložit do Citace PRO