HRNCSJAROVÁ, Hana. Aplikace procesního systémového inženýrství [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66689. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.
Uložit do Citace PRO