VALÍK, Michal. Návrh mobilního robotu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66710. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO