ŠAŠEK, Martin. Charakterizace elektrolytů na bázi směsi iontová kapalina a aprotické rozpouštědlo [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66722. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Máca.
Uložit do Citace PRO