SEDLMAJER, Jakub. Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66748. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Daniel Himr.
Uložit do Citace PRO