KRÁLOVSKÝ, Jaroslav. Automatizace v malosériové a kusové výrobě [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66791. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marek Štroner.
Uložit do Citace PRO