DVOŘÁK, Jiří. Nízko rychlostní elektrický generátor na bázi permanentních magnetů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66881. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Hadaš.
Uložit do Citace PRO