CHARVÁTOVÁ, Marie. Akumulace energie z obnovitelných zdrojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fišer.
Uložit do Citace PRO