KOVÁČOVÁ, Zuzana. Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2011 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6695. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO