ŽERÁVKOVÁ, Iveta. Design přenosného čističe vzduchu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/66957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Richard Sovják.
Uložit do Citace PRO