MAŇÁKOVÁ, Petra. Management zadluženosti vybraného města [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2017 [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67028. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO