FILIPOVÁ, Silvie. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67037. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO