HLAVÁČKOVÁ, Alena. Založení podnikatelského subjektu na venkově [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO