LO BIANCO, David. Motivační program společnosti a návrh jeho rozvoje [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67098. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.
Uložit do Citace PRO