MALÁSEK, Petr. Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebene [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO