HOUZAR, Tomáš. Analýza tepelné spotřeby objektu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67149. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Lukáš Radil.
Uložit do Citace PRO