JANÁČKOVÁ, Lenka. Analýza marketingových aktivit a navržení nové marketingové strategie cestovní kanceláře Sailtime [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6720. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO