BUBENÍK, Ľubomír. Model robotického stolního fotbalu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67234. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Pivoňka.
Uložit do Citace PRO