NĚMEC, Pavel. Návrh internetové propagace pro elektronický obchod [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2017 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO