PLAČEK, Petr. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO