ZAVADIL, Marek. Alternativní investice v soudobém období nízkých úrokových sazeb [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67290. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO