KLIMEŠ, Jan. Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67357. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Miroslav Zatloukal.
Uložit do Citace PRO