NOVÁK, Adam. Technologie pro akumulaci elektřiny [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67365. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.
Uložit do Citace PRO