SCHIFFEROVÁ, Zuzana. Biodegradabilní plasty [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67366. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.
Uložit do Citace PRO