SEJKORA, Petr. Mechanismy MPT a MPTCP v datových sítích a jejich efektivita [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jaroslav Koton.
Uložit do Citace PRO