CIELUCH, Jakub. Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67443. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO