HYRŠOVÁ, Tereza. Zhodnocení hospodaření vybrané obce [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67446. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.
Uložit do Citace PRO