KOLENSKÝ, Tomáš. Budič elektromotoru pro letecké aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67528. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Kolka.
Uložit do Citace PRO