STUPKA, Radim. Marketingová strategie produktu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67586. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce David Schüller.
Uložit do Citace PRO