SOLAROVÁ, Anna. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67613. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Folprechtová.
Uložit do Citace PRO