MERVART, Tomáš. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67703. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO