MILANOVIC, Selena. Numerický model dýchání [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67737. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO