BERAN, Jaromír. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67764. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO