KLOUDOVÁ, Tereza. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67855. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Eva Michalíková.
Uložit do Citace PRO