JUŘIČKA, Milan. Marketingový výzkum pro vybranou společnost [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67894. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO