RICHTEROVÁ, Nela. V tichu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-05-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Karolína Kohoutková.
Uložit do Citace PRO