DEMKOVÁ, Tereza. Empatie [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67962. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Luděk Rathouský.
Uložit do Citace PRO