MARTINEK, Filip. Esence performance [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67970. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO