KHALEDOVÁ, Fátima. Bez názvu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Pavel Sterec.
Uložit do Citace PRO