TĚŠÍK, Jan. Luminiscence polovodičů studovaná rastrovací optickou mikroskopií v blízkém poli [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/67991. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Vlastimil Křápek.
Uložit do Citace PRO