KRUTÁK, Tomáš. Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Věchet.
Uložit do Citace PRO