DITRYCH, Marek. Připojení elektrokotle pro poskytování podpůrných služeb v teplárnách [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68035. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Vojtěch Wasserbauer.
Uložit do Citace PRO