MUDRICH, Tomáš. Vývoj zobrazovacích zařízení [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Agata Walek.
Uložit do Citace PRO