REPKA, Martin. Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68093. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jaromír Havlica.
Uložit do Citace PRO