BĚLUNEK, Adam. Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68119. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO