BRACKOVÁ, Michaela. Analýza konfluence adherentních buněk ve 2D kultuře [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68147. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Larisa Baiazitova.
Uložit do Citace PRO